<< MyWarung Seminyak(18:00-24:00) / Canggu(08:00-23:00) / Ubud(08:00-23:00) >>

My Warung很像Made's Warung的經營模式,但走更精緻的餐飲設計,價位合理不高 - MyWarung Seminyak(18:00-24:00) / Canggu(08:00-23:00) / Ubud(08:00-23:00)

<< MyWarung Seminyak(18:00-24:00) / Canggu(08:00-23:00) / Ubud(08:00-23:00) >>

 

這間My Warung在歐美遊客的評價是非常高的,但似乎在華人市場尚未有評論,

很像Made’s Warung的經營模式,但走更精緻的餐飲設計,價位合理不高,吸引歐美遊客從早餐光臨到深夜

已經在Bali有5間分店,還會繼續展店到雅加達及日惹,推薦給想試試當地個性小餐廳的朋友

 

http://mywarung.com/